• Homepage01.jpg
 • Homepage02.jpg
 • Homepage03.jpg
 • Homepage04.jpg
 • Homepage05.jpg
 • Homepage06.jpg
 • Homepage07.jpg

Over ons

Basismaterialen

Cement

Cement

Holcim CEM II/B-M 32,5 N
Het cement CEM II/B-M 32.5N is een portlandcomposietcement dat als hoofdbestanddelen portlandklinker (K), kalksteen (LL), gegranuleerde hoogovenslak (S) en siliciumhoudende vliegas (V).Het klinkergehalte ligt tussen 65 en 79%.

 • Benor-gekeurde multifunctionele cement voor:
 • Metsel- en legmortels
 • Bepleisteringen
 • Dekvloeren (chapes)
 • Beton met middelmatige sterktedruk in niet-aggresieve omgeving

25kg/zak


Cemsac CEM II/32.5 R
Niet Benor-gekeurde multifunctionele cement voor:

 • Metsel- en legmortels
 • Bepleisteringen
 • Dekvloeren (chapes)
 • Beton met middelmatige sterktedruk in niet-aggresieve omgeving

25kg/zak


CBR Heidelberg Portlandcement CEM I/52.5 N
Portlandcement is een grijs cement dat verkregen wordt door het malen van de hoofdcomponent portlandcementklinker. In functie van een bepaalde maalfijnheid wordt een cement vervaardigd in de sterkte­klassen 42,5 of 52,5. Afhankelijk van de sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een normale of hoge begin­sterkte. Portlandcement CEM I voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese cementnorm EN 197­1, inclusief wijzigingsblad A1. Deze norm geeft eisen ten aanzien van de samenstelling op bestanddelen, chemi­sche eisen, mechanische en fysische eisen.

Dit cement wordt toegepast bij het fabriceren van betonproducten en in sommige gevallen ook in stortklaar beton wanneer het zeer kort na het storten ontkist moet worden. In stortklaar beton kan dit cement bij koud weer ook gebruikt worden in combinatie met of ter vervanging van een hoogovencement om een voldoende sterkteontwikkeling te verkrijgen. Door het begrensde alkaligehalte is het cement van het type LA geschikt voor het gebruik met alle traditionele granulaten zonder risico voor een reactie tussen de alkaliën in het cement en de granulaten (ASR). Voor een optimaal resultaat bij het gebruik
van dit cement in mortel of beton, moeten in elk geval de gangbare regels bij het aanmaken, het verwerken en de nazorg in acht genomen worden.
25kg/zak


CBR Heidelberg Wit Portlandkalksteencement CEM II/A-LL 42.5 N
Wit portlandcement is een cement dat verkregen wordt door het malen van de hoofdcomponent witte portlandcementklinker. Dankzij de zuiverheid van de natuurlijke grondstoffen en het nauwkeurig gestuurde productieproces wordt de helderheid van elk type wit cement gegarandeerd. In functie van een bepaalde maalfijnheid wordt een cement vervaardigd in de sterkteklassen 42,5 of 52,5. Afhankelijk van de sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een normale of hoge beginsterkte. Wit portlandcement voldoet aan de

eisen zoals gesteld in de Europese cementnorm EN 197-1, inclusief
wijzigingsblad A1. Deze norm geeft eisen ten aanzien van de samen stelling op bestanddelen, chemische eisen, mechanische en fysische eisen.
Dit cement kan gebruikt worden bij het aanmaken van zowel witte als gekleurde mortel of beton in een niet-agressief milieu. Afhankelijk van de sterkteklasse wordt het cement toegepast bij het fabriceren van betonproducten en in betonmortel of stortklaar beton. Als zeer kort na het storten moet worden voorgespannen of ontkist, wordt een cement met een hoge beginsterkte aanbevolen. Door het begrensde alkaligehalte is het cement geschikt voor het gebruik met alle traditionele toeslagmaterialen/granulaten zonder risico op de schadelijke reactie tussen de alkaliën in het cement en de granulaten (ASR).
Voor een optimaal resultaat bij het gebruik van dit cement in mortel of beton, moeten in elk geval de gangbare regels bij het aanmaken, het verwerken en de nazorg in acht genomen worden.
25kg/zak