Basismaterialen

Basismaterialen


Cement Snelbeton Zand Siergrind Stabilisé en magere beton


Cement

Holcim CEM II/B-M 32,5 N
Het cement CEM II/B-M 32.5N is een portlandcomposietcement dat als hoofdbestanddelen portlandklinker (K), kalksteen (LL), gegranuleerde hoogovenslak (S) en siliciumhoudende vliegas (V).Het klinkergehalte ligt tussen 65 en 79%.

 • Benor-gekeurde multifunctionele cement voor:
 • Metsel- en legmortels
 • Bepleisteringen
 • Dekvloeren (chapes)
 • Beton met middelmatige sterktedruk in niet-aggresieve omgeving

25kg/zak


Cemsac CEM II/32.5 R
Niet Benor-gekeurde multifunctionele cement voor:

 • Metsel- en legmortels
 • Bepleisteringen
 • Dekvloeren (chapes)
 • Beton met middelmatige sterktedruk in niet-aggresieve omgeving

25kg/zak


CBR Heidelberg Portlandcement CEM I/52.5 N
Portlandcement is een grijs cement dat verkregen wordt door het malen van de hoofdcomponent portlandcementklinker. In functie van een bepaalde maalfijnheid wordt een cement vervaardigd in de sterkte­klassen 42,5 of 52,5. Afhankelijk van de sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een normale of hoge begin­sterkte. Portlandcement CEM I voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese cementnorm EN 197­1, inclusief wijzigingsblad A1. Deze norm geeft eisen ten aanzien van de samenstelling op bestanddelen, chemi­sche eisen, mechanische en fysische eisen.

Dit cement wordt toegepast bij het fabriceren van betonproducten en in sommige gevallen ook in stortklaar beton wanneer het zeer kort na het storten ontkist moet worden. In stortklaar beton kan dit cement bij koud weer ook gebruikt worden in combinatie met of ter vervanging van een hoogovencement om een voldoende sterkteontwikkeling te verkrijgen. Door het begrensde alkaligehalte is het cement van het type LA geschikt voor het gebruik met alle traditionele granulaten zonder risico voor een reactie tussen de alkaliën in het cement en de granulaten (ASR). Voor een optimaal resultaat bij het gebruik
van dit cement in mortel of beton, moeten in elk geval de gangbare regels bij het aanmaken, het verwerken en de nazorg in acht genomen worden.
25kg/zak


CBR Heidelberg Wit Portlandkalksteencement CEM II/A-LL 42.5 N
Wit portlandcement is een cement dat verkregen wordt door het malen van de hoofdcomponent witte portlandcementklinker. Dankzij de zuiverheid van de natuurlijke grondstoffen en het nauwkeurig gestuurde productieproces wordt de helderheid van elk type wit cement gegarandeerd. In functie van een bepaalde maalfijnheid wordt een cement vervaardigd in de sterkteklassen 42,5 of 52,5. Afhankelijk van de sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een normale of hoge beginsterkte. Wit portlandcement voldoet aan de

eisen zoals gesteld in de Europese cementnorm EN 197-1, inclusief
wijzigingsblad A1. Deze norm geeft eisen ten aanzien van de samen stelling op bestanddelen, chemische eisen, mechanische en fysische eisen.
Dit cement kan gebruikt worden bij het aanmaken van zowel witte als gekleurde mortel of beton in een niet-agressief milieu. Afhankelijk van de sterkteklasse wordt het cement toegepast bij het fabriceren van betonproducten en in betonmortel of stortklaar beton. Als zeer kort na het storten moet worden voorgespannen of ontkist, wordt een cement met een hoge beginsterkte aanbevolen. Door het begrensde alkaligehalte is het cement geschikt voor het gebruik met alle traditionele toeslagmaterialen/granulaten zonder risico op de schadelijke reactie tussen de alkaliën in het cement en de granulaten (ASR).
Voor een optimaal resultaat bij het gebruik van dit cement in mortel of beton, moeten in elk geval de gangbare regels bij het aanmaken, het verwerken en de nazorg in acht genomen worden.
25kg/zak


Snelbeton

Compaktuna BETON NM RAPID
BETON NM RAPID is een droge, gebruiksklare betonmortel die als voornaamste kenmerk heeft dat deze kan verwerkt worden door uit te gieten in water, er moet niet gemengd worden.
BETON NM RAPID bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden, grind en hoogwaardige toeslagstoffen.
BETON NM RAPID neemt uit zichzelf het benodigde water op. BETON NM RAPID wordt gebruikt voor het vastzetten van allerlei palen, afsluitingen, schommels, verkeersborden,…

Deze Compactuna BETON NM RAPID is bij ons in voorraad, in zakken van 25kg


Knauf Turbo Beton
Knauf Turbo Beton is gemaakt van zand, cement en fi jn grind. Het mengsel is gebruiksklaar en behoeft geen voorbereiding. Het product is bestemd voor de extra snelle plaatsing en de bevestiging van palen voor tuinomheiningen, droogmolens, schommels en carports. Eveneens geschikt voor kleine funderingen van barbecues, tuinbanken of tuinhuisjes.

Deze Knauf Turbo Beton is bij ons in voorraad, in zakken van 25kg.


Zand

Bulk
Los zand kan u bij ons afhalen, en laten leveren in bulk of in bigbags. Er is altijd lommelzand 0-1mm en rijnzand 0-2mm grof voorradig.
Ons lommelzand is dus fijnkorreliger kwartszand dan het rijnzand. Lommelzand wordt daardoor doorgaans meer gebruikt voor voeg- en metselwerk. Daarnaast is het lommelzand zeer geschikt voor de zandbak van uw kinderen, aangezien dit van nature langer zijn vochtigheid behoudt dan bijvoorbeeld wit zand, waardoor de kinderen er beter vormpjes mee kunnen maken en zandkastelen bouwen.
Rijnzand is grofkorreliger dan lommelzand en wordt doorgaans gebruikt voor beton, chape en stabilisé. Daarnaast kan je rijnzand gebruiken om ondergronden met zand te stabiliseren.


Zakken
In zakken beschikken we over meerdere soorten zand: lommelzand, rivierzand 0-2mm, chapezand 0-4mm, gele zavel, wit zand en biozand.

Wit zand en biozand gebruikt men vaak als voegzand om klinkers in borstelen.

Biozand is een fijnkorrelige zandsoort bestaande uit natuurlijke componenten en milieuvriendelijk additieven, speciaal ontwikkeld om langduriger onkruidwerender te zijn dan wit zand. Het verhindert actief de groei van onkruid waardoor gebruik van schadelijke herbicide overbodig wordt.
25kg/zak


Siergrind

Bulk
Los grind kan u bij ons afhalen, en laten leveren in bulk of in bigbags.
Er is altijd grijze kalksteenslag 2-6mm en 7-14mm, riviergrind 4-16mm, parkgoud 6-18mm, dolomiet 0-5mm en dolomiet 0-15 voorradig.

Verder kan u ook een groot aantal siergrinden op bestelling bekomen:

 • basalt 8-11mm
 • yellow sun 8-11mm en 11-22mm
 • kasteelgrind 4-14mm
 • kasteelwit 5-16mm
 • canadian slate aubergine en green 30-60mm
 • blanc de provence 5-15mm
 • verona rosso 8-12mm
 • ice 8-18mm en 18-25mm
 • carrera split bianca 9-12mm
 • ROC 6-20mm
 • jura 5-15mm
 • silex 4-8mm, …

Kom gerust een kijkje nemen tussen alle staaltjes hiervan!


Zakken
In zakken beschikken we over kalksteenslag 7-14mm, riviergrind 4-16mm en carrara wit 25-40mm.


Stabilisé en magere beton

U kan beiden bestellen met verschillende hoeveelheid cement: van 100 tot 300 kg/m³
Zowel stabilisé als magere beton kunnen geleverd worden vanaf 1m³.